FANDOM


Het White Nose Syndrome, een schimmelziekte, heeft in Noord-Amerika voor maar liefst 6,7 miljoen vleermuizen tot de dood geleid. De ziekte wordt herkend door de schimmel, die de neus en de vleugels van de vleermuis bedekken (Zie figuur 1). Sinds de ontdekking in 2006, heeft de schimmel zich verspreid van 1 staat tot geheel Noord-Amerika en Canada. [1]
Little Brown Bat with White Nose Syndrome (Greeley Mine, cropped)

Figuur 1: Vleermuis geïnfecteerd met het White Nose Syndrome.

Het virus wordt waarschijnlijk verspreid door fysiek contact tussen vleermuizen, waardoor het zich binnen kolonies snel verspreid. Er is onderzocht of het virus zich ook via de lucht kan verspreiden, maar dit bleek echter niet zo te zijn [2]. Het virus blijkt koelte minnend te zijn en niet op hoge tempraturen te groeien, waardoor de verblijfplaatsen van vleermuizen ideale broedplaatsen zijn [3]. Uit onderzoek in december 2014 is gebleken dat vleermuizen geïnfecteerd met de schimmel 2 keer zoveel energie gebruiken dan niet geïnfecteerde vleermuizen, omdat de schimmel in de vleugels voor een verhoogde CO2 zorgde. Dit betekende dat de geïnfecteerde vleermuizen vaker uit Torpor moest komen om de vleugels te bewegen en de CO2 door beweging uit de vleugels moest krijgen. Door het vaker ontwaken en het bijkomende verhoogde energieverbruik, steeg het sterftepercentage [4].

In 2010, is tijdens een onderzoek, bij 21 vleermuizen verspreid over 3 landen, Duitsland, Zwitserland en Hongarije, het virus ook aangetroffen. Hieruit blijkt dat het virus zich ook aan het verspreiden is op het Europese vaste land. Hoe dit is gebeurt, is echter niet bekend. Wellicht is het op het hetzelfde moment geëvolueerd als het virus in Amerika [5].

BronnenEdit

[1]: Blehert, David S., et al. "Bat white-nose syndrome: an emerging fungal pathogen?." Science 323.5911 (2009): 227-227.

[2]: Lorch, Jeffrey M.; Meteyer, Behr, Boyles, Cryan, Hicks, Ballman, Coleman, Redell, Reeder, Blehert (26 October 2011). "Experimental infection of bats with Geomyces destructans causes white-nose syndrome". Nature. advanced online publication (7377): 376

[3]: Verant, M.L.; J.G. Boyles; W. Waldrep; G. Wibbelt; D.S. Blehert (2012). "Temperature-dependent growth of "Geomyces destructans", the fungus that causes bat white-nose syndrome". PLOS ONE 7 (1): e46280. doi:10.1371/journal.pone.0046280. PMID 23029462.

[4]: Michelle L Verant, Carol U Meteyer, John R Speakman, Paul M Cryan, Jeffrey M Lorch, David S Blehert (9 December 2014). "White-nose syndrome initiates a cascade of physiologic disturbances in the hibernating bat host". BMC Physiology 14 (10). doi:10.1186/s12899-014-0010-4.

[5]: Wibbelt, Gudrun, et al. "White-nose syndrome fungus (Geomyces destructans) in bats, Europe." Emerging infectious diseases 16.8 (2010): 1237.