FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Myotis daubentoni01

Figuur 1: Watervleermuis [3].

Korte BeschrijvingEdit

De Watervleermuis (Myotis daubentonii) is een kleine vleermuis met een gewicht van 6 tot 15 gram [1]. Zijn vacht is bruingrijs tot donker bronskleurig op de rug en zilvergrijs met soms een bruinige tint op de buik [2](zie figuur 1). Ze hebben een roodbruine neus en donker grijsbruine oren en vlieghuid [2].

VoorkomenEdit

De verspreiding toont een duidelijke binding met de oudere bossen in de duinen in het westen van Nederland, en de bossen op de hogere zandgronden en het krijtlandschap in het oosten en zuiden van Nederland [1].

HabitatEdit

Hij komt overwegend voor in vlakke landschappen met bossen en parken, vaak in de omgeving van water waarnaar hij vernoemt is. Grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel beschut water als ouder bos of oudere bomen aanwezig zijn [1].

PopulatieEdit

Deze soort is in Nederland vrij algemeen, Precieze aantallen zijn echter niet bekend [1+2].

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/tweekleurige-vleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015

[2]: Internetbron <http://www.vleermuizen.be/Watervleermuis.html> Geraadpleegd op 15-01-2015

[3]: Internetbron <http://nl.wikipedia.org/wiki/Watervleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015adpleegd op 15-01-2015