FANDOM


Bats-graphic1-1-

Figuur 1: Informatieve afbeelding over sterfte van vleermuizen rond windmolens [5].

Wind energie wordt steeds groter en is van belang als groene energiebron. Hierdoor worden veel windmolenparken opgezet. De ecologische nadelen hiervan worden vaak over het hoofd gezien [1]. Voornamelijk bij vleermuizen zijn hoge sterftecijfers aangetoond. Dit komt door Barotrauma [2](Zie film), wat wordt uitgelegd in figuur 1. Echter, gezien de meeste studies van voor 2000 bij windmolens voornamelijk gaan over vogelsterfte, is het beeld nog incompleet [1].

HypothesenEdit

Het blijkt dat vleermuizen actief jagen rondt de windturbines, in plaats van er langs migreren. uit een onderzoek met infrarood camera’s blijken ze de windmolens op verschillende manieren te benaderen. Zo komen de vleermuizen even snel naar roterende wieken als non roterende wieken. Hierna warden alle delen van de windmolen onderzocht, waarschijnlijk op voedsel, waarna verder werd gevlogen. Tijdens deze handelingen is de kans groot dat ze geraakt worden door een van de wieken [3]. Wat deze hypothese ondersteund, is het feit dat bij weinig wind, wanneer het insectenaanbod het hoogst is, de meest karkassen zijn gevonden onder windmolens [4].

Wind turbines make bat lungs explode

Wind turbines make bat lungs explode

Naast het foerageren is er een mogelijk andere hypothese voor de reden waarom de vleermuizen zo aangetrokken worden door windmolens. Dit is de mogelijkheid tot een schuilplaats. Waarschijnlijk worden de hoge windmolens aangezien als een boom of gebouw waarbij actief wordt gezocht naar een verblijfplaats. Tijdens dit zoeken, kunnen ze geraakt worden door de wieken [3].

MitigatieEdit

Door deze grote sterftegetallen wordt er actief gezocht naar mitigatie om dit te verminderen. Zoals hierboven werd aangegeven zijn de sterftecijfers het hoogst bij lage windsnelheden. Wanneer de wieken nagenoeg worden stilgelegd bij deze omstandigheden, zal het sterftecijfer afnemen met zon 60% [5]. Er is echter meet onderzoek nodig om de sterftes rond windmolens verder te laten dalen.


BronnenEdit

[1]: Kunz, Thomas H., et al. "Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research needs, and hypotheses." Frontiers in Ecology and the Environment 5.6 (2007): 315-324.

[2]: Baerwald, Erin F., et al. "Barotrauma is a significant cause of bat fatalities at wind turbines." Current Biology 18.16 (2008): R695-R696.

[3]: Horn, Jason W., Edward B. Arnett, and Thomas H. Kunz. "Behavioral responses of bats to operating wind turbines." The Journal of Wildlife Management 72.1 (2008): 123-132.

[4]: Kerns, Jessica, Wallace P. Erickson, and Edward B. Arnett. "Bat and bird fatality at wind energy facilities in Pennsylvania and West Virginia." Relationships between bats and wind turbines in Pennsylvania and West Virginia: an assessment of fatality search protocols, patterns of fatality, and behavioral interactions with wind turbines. Edited by EB Arnett. The Bats and Wind Energy Cooperative, Bat Conservation International, Austin, Tex (2005): 24-95.

[5]: Baerwald, Erin F., et al. "A Large‐Scale Mitigation Experiment to Reduce Bat Fatalities at Wind Energy Facilities." The Journal of Wildlife Management 73.7 (2009): 1077-1081.

[6]: Internetbron <http://www.thegwpf.com/wind-turbines-killed-600000-bats-year/> Geraadpleegd op 24-1-2015