FANDOM


Er is, zoals in de inleiding van deze deelvraag, een groot tekort aan schuilplaatsen voor vleermuizen. Daarnaast verdwijnen er veel schuilplaatsen voor vleermuizen. dit niet alleen, vaak gaat dit gepaard met sterfte tijdens bouwen/verbouwen (Zie film 1 voor een voorbeeld van vleermuizen die worden gestoord tijdens verbouwen).

Bat Infestation Under Tile Roof

Bat Infestation Under Tile Roof

Tijdens verbouwingen wordt vaak isolatiemeteriaal in spouwen gespoten, waardoor de vleermuizen worden opgesloten in hun schuilplaats of komen onder de pur te zitten.

Bij het verbouwen moet rekening worden gehouden met de Flora- en faunawet. Dit betekend dat particulieren met de volgende stappen rekening moeten houden, mochten er vleermuizen worden aangetoond bij zijn huis.

•Ten eerste moet er een alternatieve verblijfplaats in de omgeving van het betreffende huis worden gecreëerd.

•Daarna moet er worden gewacht tot de vleermuis de oorspronkelijke verblijfplaats verlaat en de alternatieve plek opspoort.

•Als de vleermuis het huis niet zelf wil verlaten, proberen dit op een te diervriendelijke manier te doen.

•Daarna mag de spouw worden gevuld en afdichten zodat de vleermuis niet kan terugkeren [1]

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.natuurbericht.nl/?id=5358> Geraadpleegd op 19-1-2015