FANDOM


Binnen Nederland is er vooralsnog weinig onderzoek gedaan naar de effecten en concentraties van pesticiden binnen vleermuizen. Er is momenteel een onderzoek aan de gang, waarbinnen vleermuizen worden onderzocht op 600 verschillende bestrijdingsmiddelen. uitkomst hiervan wordt verwacht begin 2015 [1]. Gezien de geringe onderzoeken zal ook worden gekeken naar onderzoeken in andere landen.

In Spanje, waar 24 van de 27 soorten bedreigd zijn verklaard, is al onderzoek verricht naar het pesticide gehalte binnen vleermuizen. Alle gevangen exemplaren bleken een te meten hoeveelheid in hun lichaam te hebben [2]. Ook hebben ze onderzoek gedaan naar de invloed die vleermuizen op het onderdrukken van plagen op velden, dus of ze als het waren de taken van pesticiden kunnen overnemen. Hiervoor zijn verschillende extra vleermuishotels en schuilplaatsen aangelegd. Uit het resultaat blijkt dat de pesten op dit veld tot wel 60% worden teruggedrongen [3].

Wanneer gekeken wordt naar India, waar de regelgeving voor pesticiden nog niet bestaat, blijkt er een grote ophoping in het ecosysteem te zitten. Gezien de vleermuis in een hoger trofisch niveau zit, blijkt deze veel pesticiden bij zich te hebben. Met een gemiddelde concentratie van 0,13 ug/g blijken ze net iets minder pesticiden te bevatten dan Vogels, welke een gemiddelde concentratie van 0,21 ug/g bevatten [4].

De precieze effecten van pesticiden zijn echter nog niet bekend, al blijkt uit een onderzoek in 1978 dat een te hoge concentratie binnen het lichaam zorgt voor kwalen in het brein [5]. Dit is echter een oud onderzoek, en pesticiden zijn sinds die tijd veel verander. Daarom is het belangrijk dat er meer onderzoek moeten plaatsvinden naar de gevolgen van deze stoffen binnen de lichamen van vleermuizen.

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.clm.nl/news/255/73/Persbericht-CLM-start-quick-scan-naar-bestrijdingsmiddelen-in-vleermuis-en-boerenzwaluw> Geraadpleegd 12-1-2015

[2]: Hernández, L. M., et al. "Organochlorine insecticide and PCB residues in two bat species from four localities in Spain." Bulletin of environmental contamination and toxicology 50.6 (1993): 871-877.

[3]: Flaquer et al. 2011. Bats and pest control in rice paddy landscapes of Southern Europe.

[4]: Senthilkumar, Kurunthachalam, et al. "Accumulation of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in sediments, aquatic organisms, birds, bird eggs and bat collected from south India." Environmental Science and Pollution Research 8.1 (2001): 35-47.

[5]: Clark Jr, Donald R., Thomas H. Kunz, and T. Earl Kaiser. "Insecticides applied to a nursery colony of little brown bats (Myotis lucifugus): lethal concentrations in brain tissues." Journal of Mammalogy (1978): 84-91.