FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Pipistrellus nathusii

Figuur 1: Ruige dwergvleermuis [3].

Korte BeschrijvingEdit

De Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) is een kleine vleermuis met een gewicht van 6 tot 15½ gram. Ze hebben een licht- tot geelbruine buik. Hun staart, oren en vlieghuid zijn zwartbruin. Ze lijken erg op de Gewone dwergvleermuis, maar hebben een andere verspreiding.

VoorkomenEdit

Ruige dwergvleermuizen leven hoofdzakelijk in noordelijk Midden- en Oost-Europa, en zijn in Nederland enkel als dwaalgast waargenomen [1+2].

HabitatEdit

Ze worden overwegend in bossen (zowel vochtige loofbossen als coniferenbossen) en in parken waargenomen. 's zomers af en toe ook in stedelijke gebieden. In de winter vindt men ze vaak in gebouwen. Ze maken hun kraamkamers in boomholten, platte vleermuiskasten, boomscheuren en soms ook eens in een gebouw [2].

PopulatieEdit

Wordt weinig waargenomen binnen Nederland, en is een dwaalgast [1].

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/ruige-dwergvleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015

[2]: Internetbron <http://www.vleermuizen.be/NathusiusDwergvleermuis.html> Geraadpleegd op 15-01-2015

[3]: Internetbron <http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruige_dwergvleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015adpleegd op 15-01-2015