FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Korte BeschrijvingEdit

Rosse

Figuur 1: De Rosse Vleermuis

De Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) is een van de grootste soorten van nederland, met zijn gewicht van 30 gram en een vleugelspanwijdte van maximaal 40 cm. Hij dankt zijn naam aan de rossige kleur van zijn vacht, wat meteen een van zijn herkennings kenmerken is. Verder heeft hij brede maar korte, zwart oren welke duidelijk op figuur 1 te zien zijn.

VoorkomenEdit

Rosse

Figuur 2: Waarnemingen Rosse vleermuis binnen Nederland

Deze vleermuis komt voor in een groot gedeelte van Europa, en dus ook Nederland. Omdat de kraamkolonies zich voornamelijk in Nederland en Duitsland bevinden. Nederland is dus ook erg belangrijk voor deze soort. Op figuur 2 is de verspreiding van deze soort binnen Nederland te zien

HabitatEdit

Deze soort is een bosbewoner en vindt men voornamelijk in grote parken. In de winter bevinden ze zich in bomen of spouwen, terwijl ze in de zomer zich schuil houden in spleten in en om gebouwen.

Populatie/bedreigingEdit

Er zijn geen precieze aantallen bekend, en bij wintertellingen is hij de laatste jaren niet waargenomen. Het aantal wordt geschat op de 6000 tot 8000 individuen, de waarnemingen binnen Brabant nemen echter gestaag toe.

BronnenEdit

1. Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/rosse-vleermuis> Geraadpleegd op 25-12-2014

2. Internetbron <http://vleermuizen.be/RosseVleermuis.html> Geraadpleegd op 25-12-2014

3. Ruczyński, Ireneusz, Elisabeth KV Kalko, and Björn M. Siemers. "The sensory basis of roost finding in a forest bat, Nyctalus noctula." The Journal of experimental biology 210.20 (2007): 3607-3615.