FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Eptesicus nilssoni

Figuur 1: Noordse vleermuis [3].

Korte BeschrijvingEdit

De Noordse vleermuis (Eptesicus nilssoni) is een middelgrote vleermuis met een gewicht van 8 tot 18 gram [1]. Hij heeft een lange vacht (zie figuur 1). De bovenzijde is donkerbruin, met hier en daar een lichte gelige of goudkleurige haarpunt, wat de vacht een gouden glans geeft. Het is de tevens de enige sort die boven de poolcirkel voor komt [1].

VoorkomenEdit

Hij komt voor in geheel Scandinavië, zuidwaarts via Duitsland en Oost-Frankrijk tot de Alpen, oostwaarts via Roemenië, Polen en Oekraïne tot Siberië, Mongolië, China en Japan [3].

HabitatEdit

Hij komt voornamelijk voor op gebergte met open struik- en bosgebieden, overwegend naaldbos. Zomerverblijf maken ze in spleten en kraamkamers. 's Winters verblijven ze in grotten, groeven, kelders en bunkers.

PopulatieEdit

Binnen Nederland zijn het voornamelijk dwaalgasten die worden waargenomen, er is ,tot nu toe, nog geen vaste populatie gevonden. daarom is hij ook niet opgenomen als rode lijst soort.

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.vleermuizen.be/NoordseVleermuis.html> Geraadpleegd op 15-01-2015

[2]: Internetbron <http://web.archive.org/web/20070927192936/http://www.vleermuis.net/bescherming/status.html Geraadpleegd op 15-01-2015

[3]: Internetbron <http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_vleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015