FANDOM


De wetEdit

In 2015 zal de nieuwe natuurwet ingaan. Binnen deze wet zal het voornamelijk gaan om het behopud van de nu bestaande natuur, waarbij er minder naar nieuwe natuur zal worden gestreven. Dit is natuurlijk nadelig voor vleermuizen, die momenteel kampen met een verlies aan habitat [1].

Hierbinnen wordt minder omgekeken naar het behoud van vleermuizen en andere zoogdieren. Alhouwel deze soorten nogsteeds beschermd worden omdat ze in de europeese habitatrichtlijnen staan [2], zal de compensatieregeleing verdwijnen. Hierdoor zullen veel verblijfplaatsen verdwijnen [1]. Ook zullen er minder inventarisaties plaats te vinden alsvoorens men aan een nieuw project begint. hierdoor kunnen veel schuilplaatsen verloren gaan, of kunnen vleermuizen worden verstoord [3+4].

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/02_taken/Informeren/aaldrik_pot.pdf> Geraadpleegd 20-01-2014

[2]: Internetbron <http://www.rws.nl/images/Vleermuisvriendelijke%20LED-verlichting%20A74_tcm174-322929.pdf> Geraadpleegd 20-01-2014

[3]: Internetbron <http://www.omgevingindepraktijk.nl/nieuws/nieuwe-natuurwet-alleen-voor-echt-zeldzame-dieren-0> Geraadpleegd 20-01-2014

[4]: Mondelinge toelichting E.Korsten. 2de kerstdag :P.