FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Eptesicus serotinus

Figuur 1: Laatvlieger [3].

Korte BeschrijvingEdit

De Grote rosse vleermuis (Eptesicus serotinus) is een van de grootste vleermuizen van Nederland met zijn gewicht 15 tot 30 gram. De vleugels zijn relatief lang en breed met een spanwijdte van 32-38 cm. Gezicht, oren en vlieghuid zijn zwartbruin [1]. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij later uitvliegt dan de Rosse vleermuis. Een ander verschil met de rosse vleermuis is dat de laatvlieger een echte gebouwenbewoner is en de rosse vleermuis een boombewoner.

VoorkomenEdit

Komt voor in geheel Nederland, er is zelfs een kolonie op Texel gevonden [1].

HabitatEdit

De grote rosse vleermuis komt voor in open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen. In de zomer verblijft hij voornamelijk in gebouwen of houtstapels, terwijl hij in de winter voorkeur geeft voor grotten, spouwen en kelders [2]

PopulatieEdit

Vrij algemeen, precieze getallen zijn niet bekend [1].

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/laatvlieger> Geraadpleegd op 15-01-2015

[2]: Internetbron <http://www.vleermuizen.be/Laatvlieger.html> Geraadpleegd op 15-01-2015

[3]: Internetbron <http://nl.wikipedia.org/wiki/Laatvlieger> Geraadpleegd op 15-01-2015