FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Nyctalus lasiopterus01

Figuur 1: Grote Rosse Vleermuis [3].

Korte BeschrijvingEdit

De Grote rosse vleermuis (Nyctalus lasiopterus) is de grootste vleermuis van het Europese continent met een spanwijdte van 410 tot 460 millimeter en een gewicht van 41 tot 76 gram (zie figuur 1) [1+2]. De vacht is meestal donkerder roodbruin. Aan de onderzijde is de vacht lichtgrijs tot gelig wit. De vleugels en oren zijn licht grijsbruin van kleur [2]. Hij is nauw verwant aan de Rosse vleermuis maar er is een duidelijk verschil in lengte, met een spanwijdte van 320 tot 450 millimeter voor laatstgenoemde [1].

VoorkomenEdit

De soort is in Nederland slechts 1 keer waargenomen [1+2]

HabitatEdit

De grote rosse vleermuis heeft een voorkeur voor loofwoud. Hij verblijft meestal in een rotsspleet of een boomholte in de zomer, maar geeft een voorkeur voor grotten in de winter [2].

PopulatieEdit

Wordt als niet voorkomend beschouwd, omdat er nog maar 1 waarneming heeft plaatsgevonden binnen Nederland [2].

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/grote-rosse-vleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015

[2]: Internetbron <http://www.vleermuizen.be/GroteRosseVleermuis.html> Geraadpleegd op 15-01-2015

[3]: Internetbron <http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_rosse_vleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015