FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Plecotus austriacus

Figuur 1: Grijze grootoorvleermuis [4].

Korte BeschrijvingEdit

De Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) is een middelgrote vleermuis met opvallend lange oren, net als de Gewone grootoorvleermuis . De spanwijdte meet 25-30 cm. Een grijze grootoorvleermuis weegt 7-14 gram en heeft een grijze vachtkleur, met een vrij sterk contrast tussen de lichte buik en de donkere rug. De kop heeft een erg donker, bijna zwart 'masker' over de ogen [1] (zie figuur 1). Ze zijn te onderscheiden van de Gewone grootoorvleermuis door grotere en langere oren en zijn spitsere snuit [2].

VoorkomenEdit

De soort is erg zeldzaam binnen Nederland, en wordt alleen waargenomen in het zuiden van het land [2].

HabitatEdit

De soort heeft een voorkeur voor cultuurlandschap, leeft in middelgebergten in warmere delen van de dalen en is in het noorden sterk aan menselijke nederzettingen gebonden. Hij wordt echter niet waargenomen in dichtbeboste gebieden. In de zomer zitten ze vaak in gebouwen, in de winter in grotten [3].

PopulatieEdit

De Nederlandse populatie wordt op de 24 tot 100 dieren geschat [1].

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/grijze-grootoorvleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015

[2]: Internetbron <http://www.vleermuizenindestad.nl/grijze-grootoorvleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015

[3]: Internetbron <http://www.vleermuizen.be/GrijzeGrootoorvleermuis.html> Geraadpleegd op 15-01-2015

[4]: Internetbron <http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_grootoorvleermuis> Geraadpleegd op 15-01-2015