FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.
Pipistrellus pipistrellus lateral

Figuur 1: Gewone dwergvleermuis [4].

Korte BeschrijvingEdit

De Gewone dwergvleermuis (Pipistrelllus pipistrellus) is één van de kleinste Europese vleermuissoorten met een gewicht van 8,5 gram. De vacht is bruin: de bovenzijde kan verschillen van oranjebruin tot roestbruin tot kastanjebruin tot donkerbruin, de onderzijde is gelig tot grijzig bruin. Jonge en onvolwassen dieren zijn donkerder en grijziger van kleur. De snuit, oren en vleugels zijn zwartbruin. De oorschelp is kort, breed en driehoekig, met een afgeronde punt [1](zie figuur 1). Hij lijkt sterk op de Ruige dwergvleermuis.

VoorkomenEdit

Komt over geheel Nederland voor. De grootste getallen worden in het zuiden van Nederland gevonden [2].

HabitatEdit

De dwergvleermuis wordt het meest gevonden in gesloten tot half open landschap, in kleinschalig agrarisch landschap, in dorpen en steden, parken en tuinen. Als zomerverblijf kiezen ze ruimten die van buitenaf toegankelijk zijn, zoals vleermuiskasten en spouwmuren. in de winter zoeken ze koele droge plaatsen op, zoals groten en kerken.

PopulatieEdit

Het is de meest voorkomende vleermuis in Nederland: 90% van de waargenomen vleermuizen zijn gewone dwergvleermuizen. Geschatte getallen zijn echter niet te vinden.

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/gewone-dwergvleermuis> Geraadpleegd 15-01-2015

[2]: Internetbron <http://www.vleermuizenindestad.nl/gewone-dwergvleermuis> Geraadpleegd 15-01-2015

[3]: Internetbron <http://vleermuizen.be/GewoneDwergvleermuis.html> Geraadpleegd 15-01-2015

[4]: Internetbron <http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_dwergvleermuis> Geraadpleegd 15-01-2015