FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Korte BeschrijvingEdit

Brandts

Figuur 1: De Brandt's vleermuis.

Deze soort (Myotis brandtii) lijkt erg veel op de Baardvleermuis en wordt pas sinds 1958 onderscheden hiervan. Het is echter zeer lastig om deze van elkaar te scheiden zonder naar de penis en de gebitskenmerken te kijken. De rug, snuit, oren en vlieghuid zijn allen lichtbruin en hij weegt tot 9,5 gram, waarmee het een kleine vleermuis is.

VoorkomenEdit

Brachtsk

Figuur 2: Waarnemingen van de Brandt's vleermuis

Over hun verspreiding is maar weinig bekend, gezien ze in het verleden niet werden gescheden van de Baardvleermuis. De gegevens die nu bekend zijn, zijn voornamelijk van vangsten en zijn op figuur 2 weergegeven.

HabitatEdit

Deze vleermuis is meer dan zijn naaste verwant de baardvleermuis gebonden aan het bos, en komt dus ook minder voor in menselijke nederzettingen. In de zomer verblijven ze voornamelijk in spouwen of kasten, terwijl ze in de winter in grotten en groeven verblijven.

PopulatieEdit

Over aantallen is de kennis ook nog onvolledig, en zal nog verder onderzoek voor benodigd zijn. Hoewel de soort eerst vrij zeldzaam is, worden ze de laatste jaren steeds vaker waargenomen, wat ook te zien valt op figuur 2.

BronnenEdit

1. Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/brandts-vleermuis> Geraadpleegd op 25-12-2014

2. Internetbron <http://www.vleermuizen.be/BrandtsVleermuis.html> Geraadpleegd op 25-12-2014

3. Mostert, K., Spoelstra, K., & Bekker, J. P. (2005). Het voorkomen van de gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) en Brandts vleermuis (Myotis brandtii) in Nederland. Lutra, 48(1), 57.