FANDOM


Voor 2012 was het niet toegestaan om kieren groter dan 1 cm in de buitenmuur te hebben. Dit is echter niet ideaal, omdat vleermuizen geen verblijfplaatsen kunnen vinden door deze te kleine kieren. Hierdoor verdwenen veel mogelijke verblijfplaatsen en was het niet mogelijk verblijfplaatsen te creëren (Bestande verblijfplaatsen worden beschermd door de Flora- en Faunawet) [1]. Het bouwen van speciale spouwen in de muur zou hiervoor een uitkomst zijn. De zoogdierverenging heeft in 2009 het ministerie aangedrongen het bouwbesluit aan te passen zodat dit wel mogelijk is. Openingen in muren zijn nu wel toegestaan, onder voorwaarde dat het doel is ter bescherming van soorten uit de Flora- en Faunawet. Hierdoor werd het vleermuisvriendelijk bouwen bij huizen mogelijk. Wordt er echter geconstateerd dat knaagdieren of ander ongedierte gebruik maakt van de spouw, zal deze zo snel mogelijk gesloten moeten worden. [2].

Vleermuisvriendelijk bouwen

Figuur 1: Voorbeelden van vleermuisvriendelijke aanpassingen [3].

Vleermuisvriendelijk bouwenEdit

Door het toelaten van een opening bij het bouwen is er een mogelijkheid ontstaan tot vleermuisvriendelijk bouwen. Er zijn 3 verschillende manieren van vleermuisvriendelijk bouwen [3]:

- Extern: Vleermuiskasten die buiten, extern dus, worden opgehangen kunnen als verblijfplaats voor vleermuizen fungeren. Dit heet het idee van een vogelkast, maar dan met de vliegingang naar onder wijzend en een ruw dak waaar de vleermuizen aan hangen. Vooral de Gewone dwergvleermuis en de Ruige dwergvleermuis profiteren hiervan.

- Inbouwen: Via deze manier worden schuilplaatsen voor vleermuizen ingebouwd binnen het muren van het huis. hierbij kan worden gedacht aan holle stenen of spouwen met een openingskier. Naast de vleermuizen die van extern al profiteren, is dit vooral goed voor de Gewone grootoorvleermuis.

- Inclusief: Wanneer vleermuizen al een plek in een huis hebben gevonden en de schuiplaats verdwijnt, tijdens bijvoorbeel een verbouwing, worden spouwen en daklagen opnieuw aangelegd om zo de huisvesting te kunnen waarborgen

BronnenEdit

[1]: Internetbron: <http://www.vleermuis.net/bescherming/vleermuisvriendelijk-bouwen> Geraadpleegd 25-12-2014

[2]: Internetbron: <http://www.zoogdiervereniging.nl/aanpassing-bouwbesluit-maakt-vleermuisvriendelijk-bouwen-beter-mogelijk> Geraadpleeg 5-01-2015

[3]: Internetbron: <http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Brochure%20Vleermuisvriendelijk%20Bouwen%20%282%29.pdf> Geraadpleeg 5-01-2015