FANDOM


De aantallen vleermuizen lopen in recente jaren snel achteruit [1]. Een van de voornaamste reden hiervoor is het verlies van geschikt habitat. Dit heeft te maken met het verdwijnen van geschikte verblijfplaatsen, jachtgebied en schoon water/lucht [1]. Er zijn ook verschillende andere oorzaken die minder vaak worden besproken.

Windmolens

Net als bij Vogels, wordt er veel onderzoek gedaan naar de precieze ecologische schade van windmolens op vleermuizen. Uit recent onderzoek uit Amerika is gebleken dat er gemiddeld 900.000 vleermuizen per jaar sterven. Een oplossing voor dit probleem zou mogelijk het versnellen van de wieken zijn. Wanneer er een versnelling tot 32 km per uur plaatsvindt, bleek dat er 40 tot 90 procent minder vleermuizen slachtoffer warden per windmolen [2].

Klik hier voor meer informatie over Vleermuissterfte bij windmolens

Pesticiden

Pesticiden zijn momenteel volop in het nieuws door de bijen sterfte. Echter pesticiden kunnen ook accumuleren in de predatoren van de insecten, waarvan de vleermuis er natuurlijk een is. Dit onderwerp is erg relevant op dit moment en moet vooral nog diepgaand worden onderzocht, gezien hier moenteel nog niet veel kennis over beschikbaar is [3]. Het blijkt dat vleermuizen juist nuttig zijn bij het bestrijden van insecten en deze taak zelfs voor een groot deel kunnen overnemen, wanneer er voldoende huisvesting rond velden is verzorgd [4].

Klik hier voor meer informatie over Vleermuissterfte bij pesticides

Restauratie en Isolatie

Bosvleermuis met isolatieschuim - c ren janssen buitenbeeld-3253-1-1-

Figuur 1: Vleermuis overleden door isolatiemateriaal [7]

Veel van de spouwen waarin zich vleermuizen bevinden wordt isolatie materiaal gebruikt/gespoten tijdens het verbouwen van een huis [5]. Dit heeft grote gevolgen voor de vleermuis zelf en zijn verblijfplaatsen. Dit ligt in verband met het vleermuisvriendelijk bouwen, wat voor nieuwe schuilplaatsen moet zorgen. De bedreiging en verstoringen voor vleermuizen die bij bouwen/verbouwen plaatsvinden zullen hier aan bod komen.

Klik hier voor meer informatie over Vleermuissterfte bij restauratie en isolatie

Verdwijnen van schuiplaatsen

Door het steeds beter isoleren van huizen sterven niet alleen veel vleermuizen, maar verdwijnen ook veel schuilplaatsen. Het creëren van nieuwe schuilplaatsen is van een dergelijke groot belang voor het redden van vleermuizen, dat het is opgenomen in het bouwbesluit van 2012 [6].

Klik meer informatie over het creeren van nieuwe schuiplaatsen volgens het Bouwbesluit 2012

Bronnen

[1]: Stebbings, Robert E., and Francesca Griffith. Distribution and status of bats in Europe. Institute of Terrestrial Ecology, 1986.

[2]: Johnson, Gregory D., et al. "Mortality of bats at a large-scale wind power development at Buffalo Ridge, Minnesota." The American Midland Naturalist 150.2 (2003): 332-342.

[3]: Geluso, Kenneth N., J. Scott Altenbach, and Don E. Wilson. "Bat mortality: pesticide poisoning and migratory stress." Science 194.4261 (1976): 184-186.

[4]: Flaquer et al. 2011. Bats and pest control in rice paddy landscapes of Southern Europe.

[5]: Burbank, R. C., and J. Z. Young. "Temperature changes and winter sleep of bats." The Journal of physiology 82.4 (1934): 459-467.

[6]: Twisk, P., and H. Huitema. "Maatregelen voor vleermuizen in de Duurzame driehoek." (2007).

[7]: Internetbron <http://www.natuurbericht.nl/?id=5358>. Geraadpleegd op 24-01-2014.