FANDOM


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle soorten op de pagina: Vleermuizen van Nederland.

Korte BeschrijvingEdit

Baard

Figuur 1: De baardvleermuis.

De Baardvleermuis (Myotis mystacinus, Figuur 1), ook wel gewone baardvleermuis, lijkt tamelijk veel op de Brandt's vleermuis en zijn alleen via gebitskenmerken en de vorm van de penis van elkaar te onderscheiden. Deze kleinere soort, van 4 tot 8 gram, heeft zwartbruine oren, vlieghuid en neus in combinatie met een bruine kroezige vacht. Binnen Europa zijn ze wijdverspreid, en worden in Nederland vooral in winterverblijven waargenomen [1] + [2].

VoorkomenEdit

Kaart Baard

Figuur 2: Voorkomen Baardvleermuis.

Er was weinig bekend over het voorkomen van deze vleermuis tot een onderzoek van Mostert, Spoelstra en Bekker in 2005 [4]. Op basis van museumexemplaren en wintertelling is de kilometerhokkenkaart in figuur 2 gemaakt.

HabitatEdit

Deze vleermuis wordt voornamelijk aangetroffen in kleinschalige gesloten landschappen. In tegenstelling tot de Brandt's vleermuis verkiest hij parken, tuinen en dorpen boven bos en water. Het is daarom ook en gebouw bewonende soort. Hij jaagt echter ook meer dan andere soorten in naaldbossen. Als verblijfplaats verkiest hij bomen, kasten en gebouwen in de zomer, en in de winter voornamelijk ondergrondse ruimten [1] + [2].

PopulatieEdit

Pop baard

Figuur 3: Gevonden aantallen vleermuizen tijdens wintertellingen, sinds 1986.

Tijdens de wintertellingen blijken de aantallen van deze soort tot aan 2012 gestaag toe te nemen [3]. Op Figuur 3 zijn de aantallen gevonden baardvleermuis bij de jaartellingen sinds 1986 te zien.

BronnenEdit

1: Internetbron <http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/baardvleermuis> Geraadpleegd op 25-12-2014

2: Internetbron <http://vleermuizen.be/Baardvleermuis.html> Geraadpleegd op 25-12-2014

3: Internetbron <http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/wintertellingen> Geraadpleegd op 25-12-2014

4: Mostert, K., Spoelstra, K., & Bekker, J. P. (2005). Het voorkomen van de gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) en Brandts vleermuis (Myotis brandtii) in Nederland. Lutra, 48(1), 57.